Απόφαση ΔΣ 2/17-02-2021 – Έγκριση εθελοντικής προσφοράς μη Μελών

Στις 17 Φεβρουαρίου 2021, στην Σκιάθο Μαγνησίας, στην έδρα της Κοιν.Σ.Επ. Joyce ‘n’ Fun αποφασίστηκε οι :

  • Antoine Vincent Joseph Carles
  • Elise Emanuelle Manteaux
  • Hania Rakem

να λειτουργησουν ως εθελοντές για την Κοιν.Σ.Επ. Joyce ‘n’ Fun σύμφωνα με το νόμο 4430/2016 με την προϋπόθεση από την εθελοντική δράση να μην παράγονται άμεσα έσοδα για το Φορέα. Η Hania Rakem θα φιλοξενηθεί μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος με αριθμό 2018-1-EL02-ESC11-004624.

Η τοποθέτηση όλων των άνω αναφερόμενων εθελοντών – μη μελών, η οποία περιλαμβάνει την υποστήρηξη δράσεων για την διάδοση της αειφορίας με γενικές υποστηρικτικές εθελοντικές υπηρεσίες θα λάβει χώρα από τις 1 Μαρτίου έως και τις 31 Μαρτίου για τον Antoine Vincent Joseph Carles και την Elise Emanuelle Manteaux και από τις 3 Μαρτίου μέχρι 28 Δεκεμβρίου για την Hania Rakem

Η διαχειρίστρια
Ηλέκτρα Αναστασία Ελισσάβετ Κουτσιβίτη του Βασιλείου

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *