Αποφάσεις

Απόφαση ΔΣ 3/14-03-2021 – Έγκριση εθελοντικής προσφοράς μη Μελών

Στις 14 Μαρτίου 2021, στην Σκιάθο Μαγνησίας, στην έδρα της Κοιν.Σ.Επ. Joyce ‘n’ Fun αποφασίστηκε οι : Leeloo Boutelant Gavin Skull να λειτουργησουν ως εθελοντές για την Κοιν.Σ.Επ. Joyce ‘n’ Fun σύμφωνα με το νόμο 4430/2016 με την προϋπόθεση από την εθελοντική δράση να μην παράγονται άμεσα έσοδα για το Φορέα. Η Leeloo Boutelant θα …

Απόφαση ΔΣ 3/14-03-2021 – Έγκριση εθελοντικής προσφοράς μη Μελών Read More »

Απόφαση ΔΣ 2/17-02-2021 – Έγκριση εθελοντικής προσφοράς μη Μελών

Στις 17 Φεβρουαρίου 2021, στην Σκιάθο Μαγνησίας, στην έδρα της Κοιν.Σ.Επ. Joyce ‘n’ Fun αποφασίστηκε οι : Antoine Vincent Joseph Carles Elise Emanuelle Manteaux Hania Rakem να λειτουργησουν ως εθελοντές για την Κοιν.Σ.Επ. Joyce ‘n’ Fun σύμφωνα με το νόμο 4430/2016 με την προϋπόθεση από την εθελοντική δράση να μην παράγονται άμεσα έσοδα για το …

Απόφαση ΔΣ 2/17-02-2021 – Έγκριση εθελοντικής προσφοράς μη Μελών Read More »

Απόφαση ΔΣ 1/22-01-2021 – Έγκριση εθελοντικής προσφοράς μη Μελών

Στις 22 Ιανουαρίου 2021, στην Σκιάθο Μαγνησίας, στην έδρα της Κοιν.Σ.Επ. Joyce ‘n’ Fun αποφασίστηκε οι : Ελένη Πιπίνη Τρουπάκη του Ευάγγελου Jimmy Robert Maurice Denojean του Thierry Tim Pahor του Anton Lea Zoe Rischette του Jean να λειτουργησουν ως εθελοντές για την Κοιν.Σ.Επ. Joyce ‘n’ Fun σύμφωνα με το νόμο 4430/2016 με την προϋπόθεση …

Απόφαση ΔΣ 1/22-01-2021 – Έγκριση εθελοντικής προσφοράς μη Μελών Read More »