Απόφαση ΔΣ 3/14-03-2021 – Έγκριση εθελοντικής προσφοράς μη Μελών

Στις 14 Μαρτίου 2021, στην Σκιάθο Μαγνησίας, στην έδρα της Κοιν.Σ.Επ. Joyce ‘n’ Fun αποφασίστηκε οι : Leeloo Boutelant Gavin Skull να λειτουργησουν ως εθελοντές για την Κοιν.Σ.Επ. Joyce ‘n’ […]

Απόφαση ΔΣ 2/17-02-2021 – Έγκριση εθελοντικής προσφοράς μη Μελών

Στις 17 Φεβρουαρίου 2021, στην Σκιάθο Μαγνησίας, στην έδρα της Κοιν.Σ.Επ. Joyce ‘n’ Fun αποφασίστηκε οι : Antoine Vincent Joseph Carles Elise Emanuelle Manteaux Hania Rakem να λειτουργησουν ως εθελοντές […]

Απόφαση ΔΣ 1/22-01-2021 – Έγκριση εθελοντικής προσφοράς μη Μελών

Στις 22 Ιανουαρίου 2021, στην Σκιάθο Μαγνησίας, στην έδρα της Κοιν.Σ.Επ. Joyce ‘n’ Fun αποφασίστηκε οι : Ελένη Πιπίνη Τρουπάκη του Ευάγγελου Jimmy Robert Maurice Denojean του Thierry Tim Pahor […]