Απόφαση ΔΣ 3/14-03-2021 – Έγκριση εθελοντικής προσφοράς μη Μελών

Στις 14 Μαρτίου 2021, στην Σκιάθο Μαγνησίας, στην έδρα της Κοιν.Σ.Επ. Joyce ‘n’ Fun αποφασίστηκε οι : Leeloo Boutelant Gavin Skull να λειτουργησουν ως εθελοντές για την Κοιν.Σ.Επ. Joyce ‘n’ […]