Απόφαση ΔΣ 1/22-01-2021 – Έγκριση εθελοντικής προσφοράς μη Μελών

Στις 22 Ιανουαρίου 2021, στην Σκιάθο Μαγνησίας, στην έδρα της Κοιν.Σ.Επ. Joyce ‘n’ Fun αποφασίστηκε οι : Ελένη Πιπίνη Τρουπάκη του Ευάγγελου Jimmy Robert Maurice Denojean του Thierry Tim Pahor του Anton Lea Zoe Rischette του Jean να λειτουργησουν ως εθελοντές για την Κοιν.Σ.Επ. Joyce ‘n’ Fun σύμφωνα με το νόμο 4430/2016 με την προϋπόθεση …

Απόφαση ΔΣ 1/22-01-2021 – Έγκριση εθελοντικής προσφοράς μη Μελών Read More »