Απόφαση ΔΣ 1/22-01-2021 – Έγκριση εθελοντικής προσφοράς μη Μελών

Στις 22 Ιανουαρίου 2021, στην Σκιάθο Μαγνησίας, στην έδρα της Κοιν.Σ.Επ. Joyce ‘n’ Fun αποφασίστηκε οι : Ελένη Πιπίνη Τρουπάκη του Ευάγγελου Jimmy Robert Maurice Denojean του Thierry Tim Pahor […]