Απόφαση ΔΣ 2/17-02-2021 – Έγκριση εθελοντικής προσφοράς μη Μελών

Στις 17 Φεβρουαρίου 2021, στην Σκιάθο Μαγνησίας, στην έδρα της Κοιν.Σ.Επ. Joyce ‘n’ Fun αποφασίστηκε οι : Antoine Vincent Joseph Carles Elise Emanuelle Manteaux Hania Rakem να λειτουργησουν ως εθελοντές […]