Απόφαση ΔΣ 3/14-03-2021 – Έγκριση εθελοντικής προσφοράς μη Μελών

Στις 14 Μαρτίου 2021, στην Σκιάθο Μαγνησίας, στην έδρα της Κοιν.Σ.Επ. Joyce ‘n’ Fun αποφασίστηκε οι :

  • Leeloo Boutelant
  • Gavin Skull

να λειτουργησουν ως εθελοντές για την Κοιν.Σ.Επ. Joyce ‘n’ Fun σύμφωνα με το νόμο 4430/2016 με την προϋπόθεση από την εθελοντική δράση να μην παράγονται άμεσα έσοδα για το Φορέα. Η Leeloo Boutelant θα φιλοξενηθεί για την πρακτική της άσκηση με αριθμό 46358 για το γαλλικό πανεπιστήμιο Université de Brest.

Η τοποθέτηση όλων των άνω αναφερόμενων εθελοντών – μη μελών, η οποία περιλαμβάνει την υποστήρηξη δράσεων για την διάδοση της αειφορίας με γενικές υποστηρικτικές εθελοντικές υπηρεσίες θα λάβει χώρα από τις 21 Μαρτίου έως και τις 15 Απριλίου για τον Gavin Skull και από τις 21 Μαρτίου έως και τις 14 Ιουνίου για την Leeloo Boutelant.

Η διαχειρίστρια
Ηλέκτρα Αναστασία Ελισσάβετ Κουτσιβίτη του Βασιλείου

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *